PDF 417 kód

A kód a nevében hordozza jellemző adatait. Egy kódszó 17 modulból áll, és 4 sötét-világos modulpárt tartalmaz. Egymás mellett maximum hat azonos modul állhat.
A rendszerben 929 kódszó található, melyből 29-et fenntart magának, így a felhasználó 9000-at használhat. A kódba maximum 1850 ASCII karaktert, vagy 2725 számjegyet kódolhatunk.