Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a WEBMAXX STÚDIÓ Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.vonalkod-olvaso.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.


Jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében azon vállalkozásra (cégekre) vonatkozik, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és ad le megrendelést. Szolgáltató magánszemélyeket (fogyasztókat) nem szolgál ki, a Honlapon a vásárlás kizárólag vállalkozás részére megengedett.


Kérjük, amennyiben Felhasználója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 


Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [http://www.vonalkod-olvaso.hu/adatkezeles] keresztül.


A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


1. A Szolgáltató

Cégnév: Webmaxx Stúdió Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.

Telefon: +36 33 631 240, +36 20 480 8050

E-mail: info@webmaxx.hu

Adószám: 13401188-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-010509

Bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbíróság

Tárhelyszolgáltató adatai: Webmaxx Stúdió Bt. (2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.; info@webmaxx.hu)


2. Felhasználási Feltételek

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 


Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 


A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 


Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.


Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját. 


2.2 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.webmaxx.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció
A Megrendelés leadása nincs regisztrációhoz kötve, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó regisztráció nélkül - „Vásárlás vendégként” -  adja le. A Honlapon megtalálhatóak olyan, a Szolgáltató által készített dokumentációk, amelyekhez kizárólag regisztrált Felhasználók férhetnek hozzá (pl. programozási és üzembe helyezési segédlet).

Felhasználó ha regisztrálni szeretne a Honlapon, akkor a Honlap fejlécében megtalálható „Bejelentkezés” menüponton belül a „Nincs még regisztrációja” feliratra kattintást követően a regisztrációs adatlap értelemszerű kitöltésével tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
 • Partner típusa
 • Cégnév
 • Székhely országa
 • Kapcsolattartó neve
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Jelszó

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@webmaxx.hu címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés
Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap fejlécében található menüpontok használatával tud böngészni, és itt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. 

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Keresendő kifejezés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket) Felhasználó a Honlap bal oldalán lévő,  "Kosár" ikonra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti . A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség” oszlopban, a +; - gombok használatával. 
Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár kiürítése” gombra kattintva. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termékekhez, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon a termékek közötti böngészést. 

A „Fizetés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon. 

Amennyiben Felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy
 • amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Belépés partnereinknek” mezőbe belépési adatait megadva, vagy
 • az „Új vásárlóinknak” mezőben található "Vásárlás vendégként" gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

Felhasználónak a megjelenő felületen, kivéve, ha regisztrált felhasználó – a számlázási adatokat meg kell adnia a „Számlázási adatok” felületen, továbbá ki kell választania a kívánt fizetési módot, majd az „Összesítés” felületen megtekintheti egy összegző képernyőn, hogy milyen termékeket helyezett kosarába és mennyi a fizetendő végösszeg, amely tartalmazza a szállítás költségét is. 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az oldal alján található „Megrendelés” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, mivel a szerződés nem fogyasztóval jön létre nem kötelező magyar nyelvű használati utasítás adása a termékhez, magyar nyelvű használati utasítást csak abban az esetben tud a termékhez csatolni, ha azt a gyártó biztosítja.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az eszköz leszállításától kezdődően 3 hónapig rendes munkaidőben (hétfőtől-péntekig, 9:16 óra között) telefonon segítséget nyújt a beüzemelésében, maximum 2 alkalommal és összesen 2 órában. A határidő lejárta után, illetve a beüzemelésen túl igényelt szolgáltatásokra a Szolgáltató minden esetben egyedi ajánlat ad a Felhasználó részére.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 


3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  


E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről nem minősül a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, az ajánlatot Szolgáltató legkésőbb az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül, az árukészlet ellenőrzését követően igazolja vissza mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. 


Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.


Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.


A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.


Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kizárólag céges vásárlókat szolgál ki, így az elektronikus úton megkötött szerződés nem tartozik a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, így a Felhasználót a megrendelt termékekkel összefüggésben nem illeti meg megrendeléstől illetve a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállás joga, valamint az a jog, hogy a terméknek a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseréjét kérje.


3.5. Fizetés

3.5.1. Budapesten történő megrendelés esetén a következő fizetési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére:

a) Fizetés utánvétellel készpénzben: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesítse készpénzben.

b) Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére a visszaigazoló emailben megjelölt bankszámlaszámra átutalással. Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Szolgáltató a megrendelt csomagot kizárólag a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgálatnak. Minden esetben várja meg, hogy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja, addig ne indítsa el az utalást.

c) Banki utalás: Rendszeres vásárlás esetén a Felhasználónak lehetősége van rá, hogy átutalásos fizetést igényeljen. Erről minden esetben utalásos szerződést köt a Szolgáltató a Felhasználóval. E szerződés megkötésekor a Szolgáltató igazodik partnerei igényeihez és szerződésben rögzíti a részéről biztosított hitelkeretet, továbbá azon személyek nevét, akik jogosultak az árut átutalás terhe mellett átvenni.

A nettó 40.000 Ft alatti megrendelések esetében nincs mód átutalásos fizetés választására, ilyen esetekben automatikusan készpénzes számlát állít ki a Szolgáltató.

d) Bankkártyával kizárólag budapesti megrendelés esetén: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet az OTP bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A Bank kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.


3.5.2. Vidéki megrendelés esetén a Felhasználó a következő fizetési lehetőségek közül választhat:

a) Készpénzben az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

b) továbbá a 3.5.1. a); b) és c) pontokban foglalt fizetési lehetőségek közül választhat. 


3.6. Számla 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. 


3.7. Szállítás 

A Honlapon keresztül megrendelt termékek kiszállítását Budapesten a Szolgáltató saját gépjárművel végzi, vidéken futárszolgálat teljesíti a megrendelések kiszállítását. a Felhasználó által megadott címre. A Szolgáltató és a futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 10:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.


A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. 


Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. 


A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.


A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 


Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!


3.7.1. Szállítási költségek

Budapesten történő kiszállítás:

 • Nettó 10.000 Ft alatti rendelés esetén a kiszállítás költsége 1000 Ft + ÁFA
 • Nettó 10.000 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás INGYENES! Bizonyos esetekben lehetőség van extra kiszállítási időpont kérésére is, ha a Vásárlónak ilyen jellegű igénye van, írásban köteles jelezni a rendelés leadásakor a Szolgáltató felé a megjegyzés rovatban.

Vidéki kiszállítás:

 • A vidéki kiszállításokat általában futárszolgálat bonyolítja, de speciális esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató saját gépjárművével végzi a megrendelés kézbesítését. A kiszállítás díja 1.000 Ft + ÁFA, kivéve eszköz rendelésnél, mert ebben az esetben ingyenes. 

3.7.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje terméktípusonként eltérő, a pontos kiszállítás idejéről a Szolgáltató minden esetben e-mailben tájékoztatja Felhasználót.


3.8. Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a 2500 Esztergom, III. Béla király utca 2. szám alatti irodában, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban.  

A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. 

A személyes átvétel ingyenes.


4. Szavatosság

4.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.


Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.


Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 


Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának, bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 


Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


4.2. Jótállás

A Szolgáltató – tekintettel arra, hogy fogyasztókat nem szolgál ki – az általa értékesített termékek tekintetében nem terheli kötelező jótállás biztosításának kötelezettsége. 

Szolgáltató által értékesített egyes termékek esetében a gyártó biztosíthat jótállást, aminek érvényesítésében Szolgáltató közreműködik. 


A jótállás tartalmára, érvényesítésének feltételeit minden esetben a gyártó határozza meg. Szolgáltató jótállási jegyet ad át a jótállással érintett termékekkel együtt. Közreműködése keretében Szolgáltató azt vállalja, hogy a részére eljuttatott hibás terméknek a jótállás keretében történő javítása érdekében a gyártóhoz eljuttatja, intézkedik a javítás, vagy csere elvégzése érdekében.


A meghibásodott eszköz szállításáról a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Szolgáltató és gyártó a jótálláskeretében elsősorban a termék javítását vállalja, amennyiben a terméket nem lehet javítani, abban az esetben kerülhet sor a termék cseréjére.


4.3. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit Felhasználó a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

WEBMAXX STÚDIÓ Kft.

2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.

info@webmaxx.hu


Kellékszavatossági jogot a Felhasználó abban az esetben érvényesíthet, ha a megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt. Ha a termék a vásárlást követően hibásodott meg, abban az esetben Felhasználó, ha annak feltételei fennállnak, a gyártó által biztosított jótállási jogával élhet. Felhasználó szavatossági jog érvényesítéskor köteles megjelölni, hogy kellékszavatossággal, vagy jótállással kíván-e élni, és kellékszavatosság érvényesítése esetén köteles megadni az azt megalapozó bizonyítékokat.

Kellékszavatossági jog érvényesítése esetén a Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségein kell jelezni a jogérvényesítést. Szolgáltató ezt követően felveszi a kapcsolatot Felhasználóval a kellékszavatossági jog érvényesítésével kapcsolatban. 

Szolgáltató garanciális javítást csak érvényes, kitöltött, dátummal és gyári számmal ellátott jótállási jegy, valamint az eszköz vásárlását igazoló számla bemutatására végez. A javítást kérő Vásárlónak nem lehet a Szolgáltatóval szemben rendezetlen tartozása.

A meghibásodott eszköz szállításáról garanciális javítás esetén a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jótállási időszak lejártát követően vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibák javítási költsége a Felhasználót terheli, aki ezen munkák elvégzésére a Szolgáltató előzetes árajánlata alapján adhat megbízást.

5. Jogérvényesítési Lehetőségek

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.
WEBMAXX STÚDIÓ Kft.
2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.
info@webmaxx.hu 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

6. Az Általános Szerződési Feltételek Egyoldalú Módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

7. Tulajdonjog Fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.07.19.
Jelen dokumentum letölthető változata az alábbi linkre [ÁSZF] vagy a  "Letöltés" gombra kattintva érhető el.